Rapport etter befaring vedrørende grunnvannsmuligheter for Vadlaområdet i Hjelmeland kommune.

Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk med antatt behov ca. 2000 l/t. Gode grunnvannsmuligheter i løsmasser, anvist 3 prøveborinsplasser i fjell.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76357
Page number:
7
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland