Radonmålinger i vann, prøvetaking av bekkesedimenter og vann ved Orrefjell.

Det er gjort radonmålinger i vann ved Orrefjell uranforekomst og omkringliggende områder. Det er målt i bekker, tjern, stillestående overflatevann og grunnvann. Samme prøvepunkter er målt ved forskjellig vannføring, og det framkom interessante resultater. Det ble også tatt prøver av bekkesedimenter i samme område uten at det er framkommet nye interessante anomalier.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1850/48G
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms