Radon- og radiometriske målinger i Vest-Agder.

Etter anmodning fra fylkeslegen i Vest-Agder er det utført radonmålinger i springvannn i flere områder. I tilegg er det gjort radiometriske målinger. Det er påvist flere anomale verdier på radon hvorav to skiller seg klart ut. I begge tilfeller dreier det seg om grunnvann fra fjell, og radonkonsentrasjonene antas å skyldes små uranmineraliseringer i pegmatitter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
84.042
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder