Radiometriske-, magnetiske- og VLF-målinger fra helikopter over et område nordøst for Fauske i Nordland fylke.

Rapporten inneholder resultater fra geofysiske målinger fra helikopter over et område nordøst for Fauske i Nordland fylke. Det ble utført både radio- metriske-, magnetiske- og VLF-målinger over et ca. 120 km2 stort område. Fly- høyde og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 200 meter og det ble i alt fløyet ca. 650 km profil. Området består hovedsakelig av fjellterreng med store høydevariasjoner. Kartgrunnlaget besto av kartbladene 2129 I og II i 1:50 000-serien og kartmateriale fra kraftutbygging - alt oppfotografert til målestokk 1:20 000. Resultatene fra målingene er plottet ut som profilkurve- og kotekart på NGU's HP3000 datamaskin.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1900/81B
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland