Radiometriske målinger over Børgefjell - kartblad 1925 II

Radiometriske målinger fra helikopter er utført av NGU i et måleområde over kartblad 1925 II - Børgefjell. Målingene ble foretatt etter oppdrag fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) som var spesielt interessert i Cs-stråling fra bakken som et resultat av nedfall etter Tsjernobyl-ulykken.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.123
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport