Radiometriske målinger i Telemark.

Arbeidet hadde til hensikt å finne radioaktive anomalier i Telemarksuiten og dens tilstøtende bergarter. Et instrument som måler totalaktivitetet, tidligere brukt ved flymålinger, ble plassert i bil og alle tilgjengelige veier kjørt. Det ble ikke funnet radioaktive anomalier av økonomisk interesse i det under- søkte området. Bakgrunnsstrålinger i sedimentene ligger to-tre ganger lavere enn vanlig nivå i Oslo-feltet og i granittiske bergarter. En radiometrisk anomali i prekambrisk granitt har ikke gehalter av økonomisk interesse.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1283
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark