Radiometriske målinger fra tog på Sørlandsbanen. Oslo - Stavanger.

På Sørlandsbanen ble det registrert 53 radioaktive anomalier, 25 av disse bør undersøkes nøyere. Fem anomalier er knyttet til breksjer og forkastninger, inkludert den store grunnfjells-breksjen. Undersøkelse av breksjer mellom Kongsberg og Kristiansand må vurderes. Et anomalieområde mellom Tyrivann og Langen (kartbl. 1613 I og 1613 II) bør undersøkes. I Hommegranittens nordgrense (kartbl. 1311 IV), ble det registrert flere anomalier. Hommegranitten vurderes målt med gammaspektrometer. Nær Heskestad (kartbl. 1311 IV) ble det registrert en anomali i massiv charnokittisk migmatitt. Massiv charnokittisk migmatitt på kartblad 1311 IV bør undersøkes radiometrisk.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1729/12B
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport