Radiometriske målinger fra tog på Bergensbanen. Oslo - Bergen.

Målingene er et ledd i regional uranprospektering. Ved målingene ble brukt et tysk scintillometer fra Gewerkscaft Brunhild GB-H, serie 1300 G, krystallstørrelse 75 x 35 mm. På banestrekningen Oslo-Bergen ble det registrert 51 radioaktive anomalier, 20 anomalier bør undersøkes nærmere. I sept. 1980 ble et sammenhengende anomaliområde mellom Finse og Hallingskeid befart. Anomaliene er knyttet til en granitt med aktivitet 200-600 i/s; gjennomsnitt 10 ppm U og 59 ppm Th. Granitten dekker store deler av den østlige del av Hardangervidda. Langs Randselva s.f. Randsfjorden er det et anomaliområde i alunskifer, aktiviet 280-430 i/s. Ved Krøderen er det et anomaliområde, antagelig knyttet til granittiske ganger, aktivitet 100-350 i/s. Langs Bolstadfjorden i Hordaland ble det over en strekning på 7 km registrert utslag på 150-300 i/s. i granittoide gneiser. Foruten overnevnte fire anomale områder, anbefales det at 10 enkeltanomalier med styrke 200-350 i/s befares.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1729/19
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport