Radiometriske helikoptermålinger i Skjomenområdet.

Det er målt magnetiske og radiometriske rekognoserende profiler med helikopter i Skjomen-området. Det er målt over prekambriske bergartsenheter i Rombak- vinduet. Det er kommet fram at forskjellige enheter gir anomal høy radioaktiv stråling, og dette sammen med de tidligere undersøkelsene i feltet tilsier at området bør måles systematisk fra helikopter med kombinerte målemetoder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1416/16
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland