Radiometriske bilmålinger på Tjøme og Nøtterøy.

Målingene på kartblad 1813 II Tjøme viser flere områder med relativt høy radioaktivitet. Det ble registrert 6 anomalier over 600 i/s. Disse er beskrevet særskilt. Analyser av innsamlet materiale viser at området er thorium dominert.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1729/16
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold