Radiometriske bilmålinger på kartbladene Holmestrand og Nordagutu M 1:50 000 i Vestfold, Buskerud og Telemark fylker

Målingene på kartblad Holmestrand 18134 og Nordagutu 17134 avdekker flere områder med relativt høy radioaktivitet. Det ble registrert 5 anomaliområder over 600 i/s, og disse er beskrevet særskilt. Analyser av innsamlet materiale viser at området er thorium dominert.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1729/10
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport