Radiometriske bilmålinger på Hinnøya i området Harstad-Lødingen-Gullesfjord.

Det er målt på 6 l:50 000 kartblad, hvorav ingen er ferdigmålt. Ingen anomalier over 600 i/s er registrert. 2 middel-sterke anomalier, 470 i/s og 350 i/s ble funnet og er beskrevet i rapporten. Det ble ikke registrert områder som bør undersøkes nærmere.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1850/1E
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland Troms