Radiometriske bilmålinger på Andøy, Nordland fylke og Ringvassøy, Troms fylke.

De radiometriske bilmålingene som er gjort på Andøya og Ringvassøya er av rekognoserende art. Det er ikke ved de radiometriske bilmålingene funnet noen radioaktive anomalier. Med den store myroverdekning som finnes på Andøya og med den sparsomme veidekningen på Ringvassøya, kan det ikke utelukkes at det finnes mineraliseringer. Likevel er resultatene fra bilmålingene så negative at det ikke anbefales videre undersøkelser etter uranmineraliseringer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1416/3
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland Troms