Radiometriske bilmålinger og radiometriske målinger i Ofoten og Skjomen.

De systematiske bilmålingene som er gjort i Skjomen og Ofoten omfatter målinger i kaledonske bergarter i Hårjellsmulden og på sørsiden av Ofotfjorden innover til Rombaken. Videre omfatter det målinger i prekambriske grunnfjells- bergarter i Rombaksvinduet og bergarter av lignende alder i Tysfjordkulmina- sjonen på nordsiden av Tysfjord og i Efjord-området. Det er ved beskrivelsen av den enkelte anomali gitt en vurdering, eventuelt med forslag til videre undersøkelser. Generelt kan en si at Skjomen-området er anomalt med hensyn til uraninnhold i granittene og i andre bergarter. Store områder med homogene granitter viser et uraninnhold på 20-40 ppm. Det må arbeides videre med de oppslag som er funnet for å undersøke om der er mulig å kartlegge områder med økonomiske gehalter og mengder. Undersøkelsene må spesielt konsentreres i området mellom Rosokkatoppen ved Sjangeli og vestover mot Sør-skjomen. Det mest ønskelige og mest fornuftige ville vært en dekning av feltet med radiometriske heli- koptermålinger, men undersøkelsene sommeren 1976 må i stor grad baseres på oppfølging av anomalipunktene og rekognoserende målinger til fots.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1389/2
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland