Radiometriske bilmålinger i området Bardu - Salangsdalen, samt radio- metriske målinger fra fly og på bakken på Orrefjell, Troms.

Radioaktive anomalier over 600 i/sek ble registrert i Salangsdalen ved Sol- vang, Kistefoss, Hellefoss, Klubbefossbukt, Klubbefoss bru og Skaugum. Ano- mali 254, Klubbefoss bru, anbefales undersøkt nærmere. De radiometriske målingene med helikopter på Orrefjell viste to markerte ut- slag, ett utslag i profil 3 og ett i profil 4. Utslagene er plottet inn på tegningene 2 og 3. Som vist på tegningen, er utslagene over områder som ikke ble målt med håndinstrument. Det kan derfor være av interesse å foreta fot- målinger i disse to områdene. Fotmålingene på Orrefjell viser at et område på over en kilometer i ut- strekning langs kontakten mellom granitten og glimmerskiferen har høye verdier Det er punkter i granitten som er høye, og granitten vanligvis er vesentlig lavere. Hyppigheten av de høyaktive punktene avtar bare noen få meter fra bergartsgrensen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1416/1
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms