Radiometriske bilmålinger i Mandal - Flekkefjord området.

Radiometriske bilmålinger er utført på 14 kartblad. Av disse er 9 kartblad ferdigmålt. Det ble registrert 255 anomalier, hvorav 8 anomalier sterkere enn 600 1/s. Alle disse anomalier ligger i pegmatitter. Ingen av disse har noen økonomisk interesse. Tettheten av radioaktive anomalier er meget større vest for Mandalselven enn øst for denne.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1416/8
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport