Radiomentriske målinger fra tog på Dovrebanen. Trondheim - Oslo.

Bakgrunnsstrålingen på Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo varierer stort sett mellom 10 og 25 i/s på den måleskala som brukes av NGU. Syv radioaktive anomalier med styrke 115-155 i/s ble registrert på denne banestrekningen. Omlag 10 km syd for Oppdal ble det registrert en anomali på 115 i/s. Den er sannsynligvis knyttet til skyveplanet for Trondheimsdekket. Denne anomali bør undersøkes nærmere. I Øvre Drivdal og ved Kongsvoll ble det funnet fire anomalier på 125-155 i/s. Ved bilmålinger i 1976 ble det funnet to anomalier på 200-350 i/s i skifer ved Kongsvoll. Ved Rosti i Gudbrandsdalen ble det registrert to anomalier på 115 i/s. Ved bilmålinger i 1976 ble det vist at Rostenkonglomeratet har en aktivitet på 100-180 i/s.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1729/12A
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport