Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Undersøkelse av Magnetittforekomst.

Forekomsten er befart etter anmodning fra fylkesmannen i Troms, utbyggings- avdelingen. Forekomsten ligger i kaledonsk overskjøvete bergarter av ukjent alder. Malmen er knyttet til en 700 m lang opp til 3 m tykk amfibolittsone. Amfibolitten ligger i en kvartsitt og kontakten er paralell med kvartsittens skifrighet. Malmen består av magnetitt og opptrer som uregelmessige linser av opp til 30 cm tykkelse. Den totale mengde av magnetitt er vanskelig å anslå men overstiger ikke 25 %. Konklusjonen er at videre undersøkelse av fore- komsten har ingen praktisk hensikt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1118/3 B
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms