Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Undersøkelse av en dolomittforekomst i Gratangseidet, Troms fylke.

Dolomitten er 25-30m mektig og 100m lang. Dolomitten opptrer som en kolle. Kollen er i øst og sør avgrenset av ei myr, og den stikker ca. 10m opp over myra. Vest for kollen står en skrent som består av grå kalkstein. Størrelsen på forekomsten er vurdert til 50-60000 tonn. Dolomitten er inhomogen med relativt høye SiO2-verdier. En annen faktor som kommer inn er at man ved en eventuell bryting av dolomitten raskt vil få uønsket overfjell. Med ut- gangspunkt i de blotninger som er undersøkt, må man konkludere med at tonn- asjen av brytbar dolomitt, som ligger i størrelsesorden 50000 tonn, er for liten til at den lar seg utnytte økonomisk, sammenliknet med andre og større forekomster i Troms som dessuten har en langt gunstigere beliggenhet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1420/5B
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms