Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Skiferundersøkelser i Finnmark.

Rapporten inneholder to delrapporter med detaljert beskrivelse av de to undersøkte lokaliteter. Loppa: Ved Yttervær er det skiferbrudd som drives av Erik A. Gude Eftf. Rapp- orten omhandler bergarten i området med opptegnelse av 5 soner med drivverdig skifer. Reppvåg-Nordmannset: Undersøkelsen begrenset seg til bergartene langs vegen og dens umiddelbare nærhet. De metamorfe sedimentære bergartene i området er skifrige, men sterk oppsprekking og mye småfolding, samt gjennomgående mye stikk gjør at skiferen ikke ansees drivverdig.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1118/8
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark