Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Sandstrand kalkfelt, Skånland kommune, Troms fylke.

Undersøkelsene har kommet i stand som en avtale mellom A/S Norcem og NGU, der A/S Norcem skulle yte et tilskudd til Nord-Norge-prosjektet. Denne rapp- orten behandler resultater fra boringer i 1974 (4 lange og flere korte bor- hull). Diamantboringen i Sandstrand kalkfelt sommeren 1974 dannet avslut- ningen på et omfattende diamantborprogram som ble påbegynt februar 1974. I alt er det boret 3416.15 m i kalkfeltet, fordelt på 25 langhull og 3 korte hull. Fra det oppborete profilet lengst mot NØ (profil 400) til profil 2000 i SV, er den påviste kalktonnasje beregnet til ca. 500 mill. tonn. For tonn- asje av forskjellige kvaliteter har undertegnede kommet fram til følgende verdier: 131.5 mill. tonn av kvalitet >90% totalkarbonat 172.0 mill. tonn av kvalitet 80-90% totalkarbonat 196.5 mill. tonn av kvalitet <80% totalkarbonat

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1242 A-B
Page number:
97
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms