Råstoffundersøkelser i N.Norge. Blyundersøkelser, Nordreisa kommune, Troms. Alta, Karasjok og Porsanger kommuner, Finnmark.

som et ledd i NGU's råstoffundersøkelser i Nord-Norge 1972 er det foretatt en geologisk vurdering av mulighetene for blyforekomster i Dividalsgruppens berg- arter i fjellkjederanden i Troms og Finnmark. På grunnlag av geokjemiske bekkesedimentundersøkelser er undersøkelsene utført i følgende områder: a)Cæv'dne - Vuolanjunes mellom Alta og Lakselv b)Reisadalen til finskegrensen Det er registrert blymineralisering i Dividalsgruppens basalsandstein i begge områdene. Imidlertid er de registrerte mektigheter og konsentrasjoner for små til at forekomstene kan ha økonomisk interesse. Det pekes tilslutt på mulighetene for blymineralisering i Dividalgruppens øvre deler og i skyvedekket hvor det er kvartsittiske sandsteiner av den petrografiske type som kan være blyførende.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1118/3A
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms Finnmark