Røros. Magnetisk totalfelt 1965.0. Aeromagnetisk kart.; Røros; 1:250 000; trykt i farger;

This publication is not available for download.

Available:
NGU-distribusjonen
Document type:
Kart