Røros-Feragen-områdets ultramafiske bergarter og kromitt-forekomster. Røros kommune, Sør-Trøndelag.

I forbindelse med undersøkelser av Statens bergrettigheter på kromitt i Røros-Feragen-området er det i perioden 1977-1979 foretatt geologiske og geofysiske (IP, magnetometri, EM, radiometri, gravimetri) undersøkelser og diamantboringer. Det er ikke påvist kromitt-mineraliseringer av økonomisk interessant størr- elsesorden, og det er heller ikke påvist eller utredet andre anvendelses- muligheter av økonomisk interesse for de ultramafiske bergarter som kromitt- forekomstene er tilknyttet. Rapporten gir resultater fra diamantboringene i feltet sommeren 1979. Rapporten er en oppsummering av de undersøkelser som er foretatt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1750/33E
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport