Pukkundersøkelser ved Langåsdammen, Levanger kommune

På oppdrag er det knust ned og analysert materiale fra en amfibolittforekomst med hensyn på pukkframstilling. To prøver fra samme lokalitet er testet med fallprøven, abrasjon og kulemølle. Analyseresultatene vurderes opp mot gjeldende kvalitetskrav innen veg- og betongformål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.037
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport