Pukkundersøkelser på Dønna.

Etter henvendelse fra Dønna kommune har NGU befart enkelte lokaliteter for å finne egnede bergarter til knusing av fjell for vegformål. Prøvetakingen er supplert med nye prøvelokaliteter av kommunen. De mest interessante områdene ligger ved Glein, Solfjellsjøen og ved Bjørn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1712/7B
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland