Pukkundersøkelser i Rissa kommune.

I mai 1986 undersøkte NGU i alt 11 potensielle uttaksområder for pukk til veiformål i Rissa kommune. Resultatene, som dokumentert i denne rapporten, viser at kvaliteten på de prøvetatte lokaliteter er varierende, men enkelte områder vil være interessante for videre oppfølging.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.196
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport