Pukkundersøkelser i Oppland

I samarbeid med Vegkontoret i Oppland utførte NGU i 1989 undersøkelser av mulige pukkforekomster i kommunene Østre- og Vestre Toten, Søndre Land, Gran, Lunner og Jevnaker. Målet var å finne bergarter som tilfredstiller de gitte krav til vegmaterialer med hovedvekt på slitesterke bergarter. 7 lokaliteter er prøvetatt og analysert (tynnslip, sprøhet, flisighet og abrasjon) for bedømmelse av de mekaniske egenskapene. En av lokalitetene anbefales nærmere undersøkt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.016
Page number:
44
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland