Pukkundersøkelser i Meldal og Hemne.

Høsten 1986 foretok NGU befaring og prøvetaking av 8 potensielle uttaks- områder for pukk til veiformål i Hemne og Meldal kommuner. Denne rapport er en sammenstilling av resultatene, og omfatter fallprøver, abrasjonsanalyser og mikroskopering av tynnslip. I Meldal er det påvist flere meget gode bergarter til angjeldende formål, og spesielt nevnes en gabbrobergart beliggende mellom Meldal sentrum og Løkken. I Hemne er bergartenes kvalitative egenskaper noe dårligere, men en lokalitet ved Sødal (Vinjeøra) synes lovende med tanke på utnyttelse av veiformål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.222
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport