Pukkundersøkelser i Lillehammer og Ringsaker.

Etter oppdrag fra Vegkontoret i Oppland ble det utført pukkundersøkelser mellom Lillehammer og Brumunddal. Fire bergartsprøver ere analysert og vurdert for anvendelse til bygge- tekniske formål. Løsmassemektigheten i området begrenser muligheten for å finne egnede uttakssteder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.095
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland Hedmark