Pukksteinundersøkelser.

Som et tillegg til rapport nr. 1164/2A. Mer detaljert undersøkelse er blitt foretatt i gabbrokroppen mellom Borge og Eggum. - Feltundersøkelser med prøver ble foretatt for egenvekt, mineralinnhold og sprøhet og flisighet. - Området mellom Borge og Eggum bør være velegnet for etablering av pukkverk for produksjon av kvalitetsvarer. - NGU anbefaler at gabbroforekomsten ved Borge vurderes med henblikk på etablering av pukkverk.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1164/2C
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland