Prosjektering av skråsynk, Klefstadlykkja talkgruver, Fron, Oppland fylke.

Etter anmodning fra firmaet A/S Smedstad & Sætre, Kvam i Gudbrandsdalen, ble det foretatt en befaring i Klefstadlykkja talkgruver torsdag 7/11-1968. Hensikten med befaringen var å stikke ut retningen til en ny skråsynk. Ifølge tidligere undersøkelser er serpentinkroppen ved Klefstadlykkja fiskeformet med den minste aksen NØ-SV og den største aksen NV-SØ med et svakt fall mot NV. Oppdragsgiver hadde en formening om hvordan skråsynken skulle plasseres, men NGU mente at de tilgjengelige opplysninger ikke var tilstrekk- elige for å bekrefte riktigheten av den prosjekterte retning. Det ble derfor anbefalt ny diamantboring. Den anbefalte diamantboringen gav såpass positive resultater at den prosjekt- erte retningen på 300/40 skulle være riktig.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
863
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland