Program og sammendrag for Det 20. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU 14.-15. februar 2011.

Rapporten presenterer program, deltagerliste og sammendrag av foredrag og postere for "Det 20. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" ved NGU 14.-15. februar 2011. Rapporten inneholder sammendrag av 21 foredrag og 7 posterpresentasjoner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.007
Page number:
49 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 2010 - 2015
Project nr:
336500