Program og sammendrag for Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU 3.-4. februar 2009

Rapporten presenterer program, deltagerliste og sammendrag av foredrag og postere for "Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" ved NGU 3.-4. februar 2009. Rapporten inneholder sammendrag av 21 foredrag og 4 posterpresentasjoner. Foredragene er gruppert i hovedtemaene miljøgeokjemi og hydrogeologi, og i samme rekkefølge som programmet. Det er påmeldt 91 deltagere til seminaret hvorav 20 er ansatt ved NGU. Seminaret organiseres av NGU. Norsk hydrologiråd (NHR) bidrar med støtte til studenter i form av reisemidler og priser. Bortsett fra formatering er sammendragene produsert direkte fra materialet levert av foredragsholdere, som er fullt ansvarlig for innholdet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.001
Page number:
45 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøkjemi
Project nr:
271800