Program for Det 13. seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU 4.-5. februar 2004

Rapporten presenterer program, deltagerliste og sammendrag av foredrag for "Det 13. Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" ved NGU 4.-5- februar 2004. Rapporten inneholder sammendrag fra 26 foredrag og 10 plakatpresentasjoner. Foredragene er gruppert i følgende hovedtemaer; Hydrogeologi Miljøgeokjemi Det er påmeldt 84 deltagere til seminaret hvorav 29 er ansatt ved NGU.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2004.011
Page number:
73
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøkjemi
Project nr:
271800