Program for Det 12. seminar om hydrogeologi og miljøkjemi, NGU 4.-5. februar 2003

Rapporten presenterer program, deltagerliste og sammendrag av foredrag for "Det 12. Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" ved NGU 4.-5. februar 2003. Rapporten inneholder sammendrag fra 26 foredrag og 8 plakatpresentasjoner. Foredragene er gruppert i følgende hovedtemaer; Geokjemi Grunnvarme Hydrogeokjemi Hydrogeologi Det er påmeldt 69 deltagere til seminaret hvorav 37 er ansatt ved NGU.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.015
Page number:
72
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport