Program for Det 10.seminar om hydrogeologi og miljøkjemi, NGU 8.-9-februar 2001.

Rapporten presenterer program, deltagerliste og sammendrag av forerag for "Det 10.Seminar om hydrogeologi og miljøkjemi" ved NGU 8.-9. februar 2001. Rapporten inneholder sammendrag fra 32 foredrag, 3 plakarpresentasjoner og 2 utstillinger. Foredragene er gruppert i følgende hovedtemaer: Grunnvarme Grunnvann Hydrogeokjemi Geokjemi Det er påmeldt 102 deltagere til seminaret hvorav 26 er ansatt ved NGU.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.010
Page number:
69
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport