Precambrian volcano-sedimentary sequences and related ore deposits, with special reference to the Gautelisfjell carbonate-hosted gold deposit, Rombaken basement window, Northern Norway

Frie emneord: zink. Sammendrag på norsk: Suprakrustalene i Rombakvinduet består av en kompleks serie med vulkanske bergarter, pelittiske sedimenter, gråvakker, med mindre innslag av karbonater og kvartsitter. De intruderes av mafiske ganger, mafiske-intermediære plutoner og granitoide batolitter (1700-1800 mill. år). Området har gjennomgått nedre amfibolittfacies metamorfose etterfulgt av retrogradering til grønnskiferfacies langs et N-S-gående lineament. Skjær- soner langs dette lineamentet har virket som kanaler for H2O-CO2 førende løsninger. Forskjellige typer av malmforekomster opptrer i karakteristiske geologiske miljøer: (1) disseminert gull i karbonater innenfor en vulkanitt-sediment serie (Gautelisfjell forekomst), (2) disseminerte til massive Zn-Pb minerali- seringer innenfor kalk-silikat horisonter i tuffitt/gråvakke-sekvenser og assosiert med skjærsoner, og (3) disseminerte til massive Cu-Fe minerali- seringer assosiert med mafiske vulkanitter. Interessante måleområder for gull er: (1) karbonat +/- sulfid-anrikede horisonter av mulig exhalative-hydrotermal opprinnelse i sure vulkanitter og (2) skjærsoner som har virket som kanaler for hydrotermale løsninger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.193
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland