Prøvetakingstokt nr. 9205 i Skagerrak 1992. M S Håkon Mosby. Toktrapport

Norges geologiske undersøkelse, Universitetet i Bergen, Geologisk institutt, Avd.B og Forschungszentrum TerraMare gjennomførte i perioden 17.-25. juli et prøvetakingstokt (NGU-tokt 9205) i Skagerrak. Toktet inngår i det maringeolog- iske kartleggingsprogrammet om marin forurensning. Rapporten gir en oversikt over og refererer til innsamlede feltdata. Toktrapporten er skrevet på engelsk

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.282
Page number:
129
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport