Prøvetaking av Ytterøya blåkvartsforekomster, Levanger, Nord- Trøndelag fylke.

Prøvetakingen er utført etter anmodning av direktør Sandvik, Orkla Grube A/B. Hensikten med prøvetakingen var å foreta en orienterende undersøkelse om blåkvartsen kan anvendes til ferrosilisium. Ytterøya blåkvartsforekomster omfatter to forekomster; Øvre forekomst og Nedre forekomst. Det ble tatt i alt 8 prøver, 6 fra Øvre forekomst og 2 fra Nedre forekomst. En mineralogisk undersøkelse viser at prøvene inneholder kvarts og magnetitt som hoved- komponenter. De kjemiske analysene viser at blåkvartsen er en meget ren kvarts-magnetitt- bergart. Sum SiO2 + Fe2O3 ligger i de fleste prøver mellom 97% og 98.5%. Al2O3-innholdet er svært lavt. P2O5-innholdet ligger over 0.01%. Etter de krav som stilles til kvarts for ferrosilisium, ligger P2O5-innholdet for høyt til at denne blåkvartsen skal kunne anvendes til ferrosilisium.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
824
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport