Prøvepumping Skjelbreid, Fusa kommune

Grunnvannsundersøkelser gjennomført av NGU i 1972, for en grusbrønn som vannforsyning til Eikelandsosen i Fusa kommune. Brønnen anlagt i 1983. I forbindelse med sikring og infiltrasjon, kreves en videreføring av prøvepumpingen. Som vannforsyning til Bogøya og Holmefjord kan boring i fjell være et alternativ til grusbrønn i Ådlandsdalen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00487
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland