Prøvepumping Skjelbreid, Fusa kommune.

Det er anlagt en rørbrønn i løsavsetningene ved Skjelbreidvann, høsten 1983. I forbindelse med sikring - kapasitetsbedømmelse ble det november - desember 1984 gjennomført endel suplerende undersøkelser og registreringer. Grunnvannsutnyttelsen ser ut til å ligge på 600 l/min. Utover denne vannføring vil det være nødvendig med kunstig infiltrasjon. Det er angitt en sone for 60 døgns oppholdstid.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.083
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland