Potensialmålinger Ringsjøområdet, Snertingdal.

Det ble utført IP- , ledningsevne- og selvpotensialmålinger. Målearbeidet kan deles i 3 deler: a. Bakkemålinger i et ca. 3 x 1 km stort område. b. Borhullsmålinger i diamantborhull nr. 3 i det samme område. c. Laboratoriemålinger av IP-effekt, ledningsevne, porøsitet og egenvekt av kjernen fra borhullene i Ringsjøområdet. Hensikten med målingene var å undersøke om disse målemetodene er egnet for å påvise blymineraliseringene i Snertingdal. De utførte målingene har vist at det over kjente blymineraliseringer opptrer IP-anomalier. NGU Rapport 965 A/Del 1 omhandler Turammålinger i Ringsjøområdet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
965 A II
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland