Potensialet for murestein i Bamble og Kragerø kommuner

I forbindelse med geologisk kartlegging til et nytt geologisk kart over området til geoparken Gæa Norvegica Geopark, har NGU systematisk kartlagt potensialet for tørrmurstein i Bamble og Kragerø kommuner. Dette arbeidet har allerede ført til drift på en forekomst ved Kragerø og planer om drift på en annen forekomst ved Rørholt i Bamble. Kartleggingsarbeidet til og med feltsesong 2007 har ført til at en rekke nye områder med stort muresteinspotensial er identifisert, og disse områdene er presentert i denne rapporten. De aller fleste forekomstene som nå er registrert ligger langs to hoved-deformasjonssoner gjennom feltet. Disse sonene går parallelt med kontakten mellom Bamble-sektoren og Telemarksblokken. Spesielt mange potensielle forekomster ligger langs den nordligste sonen. Det er en utbredt infrastruktur i store deler av det nordlige området med mange skogsbilveier. Det er således mange steder hvor stein kan brytes uten at mye veibygging er nødvendig. Det er også øde skogsområder, hvor eventuelle steinbrudd er til svært liten sjenanse. Den sørlige sonen går parallelt med E18. Her er infrastrukturen enda bedre med enkel transport til mange deler av kanskje spesielt Østlandsområdet. Det må understrekes at selv om en rekke forekomster er påvist, er detaljkartlegging med teknisk vurdering av drift nødvendig for å finne de beste driftsstedene i hvert tilfelle.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.051
Page number:
39 s. + ov
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Norges berggrunn - kartlegging og datasammenstilling
Project nr:
325100
Fylke:
Telemark