Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har foretatt forundersøkelser i forbindelse med plassering av borpunkter i fjell for Bruflat og Haugelia vannforsyningssystem. Forundersøkelsene har bestått av studier av flyfoto og geologiske kart samt befaring med måling av strøk og fall på enkeltsprekker. Ut fra forundersøkelsene er det plukket ut tre borpunkter (Bh1-3) prioritert i nummerrekkefølge der antatt største mulighet for å finne vann er i Bh.1. Etnedal kommune bør undersøke grunnvannets kvalitet og diskutere med god- kjennende instans i kommunen om vannverket kan godkjennes ved bruk av eksisterende privatbrønn (NGUs brønnboringsarkiv Arkivnr. F18323). Dersom det viser seg at brønnen ikke kan benyttes, anbefales det at kommunen foretar boring i BH 1 og BH 2 sør foe Bruflat sentrum (kartbilag 1). Hvis det er ønskelig eller nødvendig å foreta boring i Bh 3, bør VLF benyttes. Hvis brønnene ikke gir tilstrekkelig kapasitet, anbefales kommunen å foreta hydraulisk trykking i brønnene da dette som regel fører til økt kapasitet. Ut fra dagens arealbruk ser det ikke ut til å være noen betydelige forurens- ningskilder i brønnpunktenes nærområder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.103
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland