Plassering av fjellbrønner for Molværshamn Vasslag

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har foretatt forundersøkelser i forbindelse med plassering av borpunkter i fjell for Molværshamn vasslag. Forundersøkelsene har bestått av studier av flyfoto og geologiske kart samt befaring med utføring av VLF-målinger og sprekkekartlegging i felt. Vasslagets vannbehov er maksimum 150 m3/døgn (1.7 l/s). Ut fra forundersøkelsene er det plukket ut 3 borpunkter (Bh1-Bh3). Borpunktene er prioritert i nummerrekkefølge der Bh 1 bør bores først fordi dette antas å være den beste plasseringen. Vasslaget anbefales å foreta hydraulisk trykking i brønnene da dette som regel fører til økt kapasitet. Ut fra dagens arealbruk ser det ikke ut til å være noen betydelige forurens- ningskilder i brønnpunktenes nærområder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.147
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport