Plassering av borebrønner i fjell for grunnvannsforsyning til fiske- oppdrett mottak, Sørøysund kommune i Finnmark fylke.

Et område på ca. 1 km2 beliggende Kvalfjorden NØ for Hammerfest er undersøkt m.h.p. grunnvannsmuligheter i fjell. Det er tatt ut 5 aktuelle borpunkter. Tre av disse foreslås som prøveboringer. Nedbørsområdet er lite og nydannelsen av grunnvann begrenset. Mulighetene for et ønsket uttak på 10-12 m3/t synes ikke gode.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-83028
Page number:
10
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark