Plan for geokjemisk kartlegging av Nordland og Troms.

I rapporten presenteres en plan for geokjemisk kartlegging av Nordland og Troms. Siktemålet er å kartlegge innholdet av grunnstoffer og kjemiske forbindelser i overflatevann, bekkesedimenter og løsmasser (morene). Prosjektet blir oppstartet i 1986 og avsluttet i 1988. Den totale kostnadsramme er kr. 5 286 000.-

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.204
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport