Petrografisk beskrivelse av noen prøver fra Brennåsen klebersteins- forekomst, Tynset kommune, Hedmark

Det er foretatt en petrografiske beskrivelse av 5 prøver fra Brennåsen klebersteinsforekomst ved Tynset. Samtlige prøver er meget talkrike klebersteiner med forholdsvis mye erts mineraler og karbonat. Det er ikke påvist noen nevneverdig mengde av serpentin eller andre asbest- lignende mineraler. Talkinnholdet i bergarten varierer fra 58 % til 77 %. Talkkrystallene har en kornstørrelse på 0.05-0.1 mm, isolerte ertskrystaller en kornstørrelse fra 0.1-0.6 mm, aggregater av finkornet erts og talk en kornstørrelse fra 1.5-3.0 mm og magesittkrystaller har en kornstørrelse fra 0.15 til 2.5 mm. Det anbefales at det utføres en magnetseparasjonstest for å finne ut om det lar seg gjøre å framstille talk-konsentrater fra bergarten. Det er utført XRF-CO2- og modanalyse av prøvene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.106
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark