Petrofysiske undersøkelser, Midt-Norge

Utenfor Midt-Norge ligger det sedimentære bassenger like inntil fastlandet som kan inneholde olje/gass forekomster. Hovedstrukturelementer på land i Møre-Trøndelagområdet kan følges ut på kontinentalsokkelen. En slik strukturell sammenheng i overgangen land/sjø kan bare tolkes ved hjelp av geofysiske metoder. Petrofysiske data er avgjørende npr man ønsker å gjøre nøyaktige tolkninger av geologi fra aeromagnetiske og gravimetriske data. Denne rapporten presenterer petrofysiske data (tetthet, susceptibilitet og Q-verdier) for 3764 representative prøver fra hovedbergartsenheter innenfor midt-Norge. Data som NGU har fra Leka og Jotunheimen er også tatt med i rapporten. Prøvene er koordinatfestet, kodet etter litologi og stratigrafi, og organisert i database. Det er beregnet statistiske parametre, frekvensfordelinger og framstilt kart over tetthet, magnetisk suscpetibilitet og Q-verdi (forholdet mellom remanent og indusert magnetisering).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.164
Page number:
109
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport